Privacy statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en zijn de spelregels over de omgang met persoonsgegevens gewijzigd Als gevolg daarvan hebben wij onze privacyverklaring aangepast. Hierin staat welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doelen wij dat doen en hoe wij met die gegevens omgaan. Omdat wij het belangrijk vinden dat u als relatie van Choi Kwai weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u hier onze privacy statement downloaden.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze privacy officer via privacy@choikwai.nl of via 026-3261188.